Procedure voor bescherming op grond van artikel 3 EVRM

Het Land Curaçao is partij bij het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).
Artikel 3 EVRM bepaalt dat: “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”.

Upload: 25-06-2018 16:59
Naam: Procedure voor bescherming op grond van artikel 3 EVRM
Download document
Uw mening