Informatie ivm Schorsing

SCHORSING EN VERWIJDERING
De meeste leerlingen krijgen nooit met schorsing of verwijdering te maken. Maar soms
ziet het bevoegd gezag (het schoolbestuur) geen andere uitweg dan een leerling te
schorsen of zelfs te verwijderen. Het is dan in het belang van alle partijen - de leerling, zijn ouders, het bevoegd gezag en de school - dat de regels en procedures die de onderwijswetten
voorschrijven, zorgvuldig worden uitgevoerd, en worden ingekaderd in beschreven schoolbeleid. Het bevoegd gezag van een school heeft de bevoegdheid leerlingen toe te laten, te schorsen en te verwijderen. Vaak is deze bevoegdheid echter overgedragen aan de schooldirecteur.

Upload: 17-03-2017 12:04
Naam: Informatie ivm Schorsing
Download document
Uw mening