Buurtprofiel Groot Piscadera

Het project buurtprofielen is een initiatief van het voormalig Sociaal Kennis Centrum.
Het project is gestart als kwalitatief deelonderzoek van de buurtmonitor. Al tijdens de informatiebijeenkomsten met de wijkvertegenwoordigers is de behoefte gebleken om in de
vorm van wijk- c.q. buurtprofielen een totaalbeeld van wijken vast te leggen.
Buurtprofielen hebben als doel inzicht te bieden in het ontstaan van de wijken, de huidige
situatie en het in kaart brengen van relevante ontwikkelingen.
Met de realisatie van buurtprofielen wil het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid
en Welzijn een bijdrage leveren aan een integrale wijkaanpak voor Curaçao. Door kennis
over de wijken te genereren en op een toegankelijke manier te presenteren ontstaat meer
kennis over de situatie in de wijken, kan beter ingespeeld worden op de daadwerkelijke
behoeftes van de bewoners en kunnen gerichte acties ondernomen worden.

Upload: 26-03-2017 02:43
Naam: Buurtprofiel Groot Piscadera
Download document
Uw mening