FAQ - Situatie Venezuela

Heeft de regering van Curaçao extra voorwaarden gesteld om Curaçao in te zetten als logistieke hub voor humanitaire hulp aan Ven

  • De regering van Curaçao heeft vrijwel direct een positieve grondhouding getoond ten aanzien van de vraag.
  • Curaçao heeft nauwe culturele en economische banden met Venezuela en leeft erg mee met het noodlijdende Venezolaanse volk.
  • Omdat het om humanitaire hulp gaat, zullen die militairen van de VS, noch van Defensie actief participeren.
  • Wel kan ik zeggen dat het voor KNL van belang is dat het om een civiele humanitaire operatie gaat die ten goede moet komen aan het Venezolaanse volk
  • In overleg met CUR en VS worden de precieze modaliteiten verder worden uitgewerkt nadat er een formeel verzoek is ontvangen.

Gerelateerde ministeries

Uw mening