FAQ - Bevolkingsregister

Wat moet ik meenemen om een bewijs van inschrijven aan te vragen?

U haalt het zelf af? - een geldig identiteitsbewijs - contant geld of pinpas. Haalt een eerste graad familielid (ouders, echtgenoot of kinderen) het af? - geldig identiteitsbewijs van ouders, echtgenoot of kinderen; - trouwboek, familieboek, geboorteakte; - contant geld of pinpas. Machtigt u een derde om het af te halen? U maakt een brief met de volgende informatie: - waarom u de uittreksel/verklaring nodig heeft; - naam van degene aan wie u toestemming geeft de uittreksel/verklaring af te halen; (de gemachtigde) - uw handtekening op de brief. De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket, samen met: - een kopie van uw geldige identiteitsbewijs; (paspoort, s?dula, rijbewijs) - zijn/haar geldige identiteitsbewijs; - contant geld of pinpas.

Gerelateerde ministeries

Uw mening