FAQ - Situatie Venezuela

Wat is de taak van de Toelatings Organisatie op Curaçcao?

De Toelatingsorganisatie is een overheidsinstantie die een deel van het beleid van het Ministerie van Justitie uitvoert. De dienst is verantwoordelijk voor de administratie van aanvragen voor toelating en verblijk van personen die zich willen vestigen op Curaçao. De taken worden uitgevoerd volgens de Wet Toelating en Uitzetting (LTU). Ook geeft de Toelatingsorganisatie advies aan de Minister over beleid ten aanzien van vreemdelingenzaken.

Uw mening