FAQ - Situatie Venezuela

Welke gevolgen heeft het, inzetten van Curaçao als logistieke hub voor humanitaire hulp aan Venezuela, voor de Kustwachtsamenwer

  • In 2017 vond voor het laatst een gezamenlijke kustwacht oefening plaats. Voorlopig staat er geen nieuwe oefening gepland.

Gerelateerde ministeries

Uw mening