FAQ - Situatie Venezuela

Wordt er een positief antwoord van NL verwacht, nu NL meermaals nadrukkelijk heeft aangegeven dat het een autonome verantwoordel

De Nederlandse regering heeft steeds aangegeven dat op grond van het Statuut de migratiestroom een autonome verantwoordelijkheid is van de landen. Dat standpunt wordt door de Curaçaose regering gedeeld. De regering baseert zich met haar verzoek tot ondersteuning op artikel 36 van het Statuut, waarin staat dat Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten elkaar hulp en bijstand kunnen verlenen. Alle landen in het Koninkrijk respecteren het Statuut als fundamentele wet voor ons Koninkrijk. Daarom wordt een positief antwoord vanuit Nederland verwacht. Wat de hulp en bijstand precies gaat inhouden zal nog onderwerp zijn van nader overleg.

Uw mening