Landscourant

Jaargang 2019
8 februari 2019
Editie no. 6
 • Liquidatie

  Sleeping Beauty N.V., in liquidatie 

  In een jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 31 januari 2019 is besloten de vennootschap per 31 januari 2019 te ontbinden.


   

 • Liquidatie

  POLYSMART HOLDING N.V., geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna "de vennootschap"


  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de Vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  PMS TONEGO B.V., geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna "de vennootschap"

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek 2 BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de Vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ORIENTAL ORIENTATION B.V. in liquidatie

  In de op 27 november 2018 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Oriental Orientation B.V. is besloten om met ingang van 31 januari 2018 tot ontbinding en algehele liquidatie van de vennootschap over te gaan.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de Curaçao, heeft de Vereffenaar met ingang van 4 februari 2019 haar Rekening en Verantwoording en Plan van Uitkering ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao, alsmede ten kantore van de vennootschap tot en met 22 maart 2019.

  DE VEREFFENAAR


   

 • Liquidatie

  Ophelia Corporation N.V., in liquidatie
  (hierna te noemen “de vennootschap)

   

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 28 januari 2019 is besloten Ophelia Corporation N.V., per diezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording en het Plan van Uitkering

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de vennootschap.

   

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Lemu C.V. gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “CV”) geeft te kennen dat de CV op 28 januari 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Stichting BMJL gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 28 januari 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Stichting Administratiekantoor Vermex gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 28 januari 2019 is ontbonden.


   

 • Liquidatie

  Intercultural Management Publishers (Curaçao) N.V.
   (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten om deze per 31 december 2018 te ontbinden onder benoeming van Alphonsus M.R. Trompenaars tot vereffenaar en bewaarder van de boeken.

  Reken en verantwoording:
  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang is van de rechten en verplichtingen van de vennootschap en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke voor alle belanghebbenden ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap.

  Plan van uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen.

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADMIC INVESTMENTS N.V., geliquideerd
  Gevestigd te Curaçao

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 Boek BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de Vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.
  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Atlanta Land Development Ltd.
  (“the Company”)
  (in Voluntary Liquidation)
  Company No. 1049323 

  NOTICE is hereby given pursuant to Section 204, subsection (b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on January 22, 2019. The Liquidator is Joseline J. Leitoe, with business address Ara Hill Top, Unit A2, Pletterijweg Oost 1, Willemstad, Curaçao.

   Voluntary Liquidator


   

   

 • Liquidatie

  Ontbindingsbesluit:
  Bij besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Best Friends B.V. is besloten om de vennootschap per 01 januari 2019 te ontbinden onder benoeming van de heer Johannes Jacobus Wilhelmus Schikhof tot vereffenaar.

  Slotverantwoording:
  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Esmi Beheer en Beleggingen B.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

   Yuana Curaçao B.V. in liquidatie

   Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

   De vereffenaar


   

   

   

 • Liquidatie

  Masiro N.V. (“de vennootschap”)
  in liquidatie 

  SLOTVERANTWOORDING

  Op 18 januari 2019 heeft de Directie van de vennootschap besloten om de vennootschap te ontbinden per 18 januari 2019.

  De vereffenaar heeft direct na zijn aanstelling geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

   De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Esmi Consultancy B.V. (in liquidatie)

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Gortersbrink B.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Macro Europe N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Cornij Holding B.V.
  (in liquidatie)

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van Cornij Holding B.V. is besloten om de vennootschap per 25 juni 2018 te ontbinden onder benoeming van de heer Vincent A.S. Nijbacker woonachtig te ____, ______, ____, als vereffenaar en bewaarder van de boeken en bescheiden.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 leden 6 en 7 BW de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De vereffenaar


   

 • Liquidatie

  STICHTING ECONOMISCHE ONTWIKKELING
  (in liquidatie)

  STICHTING ECONOMISCHE ONTWIKKELING (in liquidatie) (de “Stichting”), statutair gevestigd te Curaçao met haar vestigingsadres op Pos Cabai Office Park, Schouwburgweg Z/N Curaçao en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel & Nijverheid Curaçao onder nummer 112786 (0).

  Besluit van ontbinding
  Bij schriftelijk besluit van 16 juli 2015 heeft het bestuur van de Stichting besloten om de Stichting per die datum te ontbinden en de bestuurders van de Stichting te benoemen tot vereffenaars (de “Vereffenaars”).

  Rekening en verantwoording en plan van uitkering
  De Vereffenaars hebben de rekening en verantwoording opgesteld van de vereffening van het vermogen van de Stichting als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 Burgerlijk Wetboek van Curaçao. Uit de rekening en verantwoording blijkt dat elk van de schuldeisers is voldaan. Na de vereffening hebben de Vereffenaars vastgesteld dat er een overschot overblijft. In de rekening en verantwoording is de omvang en samenstelling van het overschot vermeld. Voor het overschot is tevens een plan van uitkering opgesteld dat de grondslagen van de uitkering bevat.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering liggen ter inzage ten kantore van de Stichting en het handelsregister van de Kamer van Koophandel & Nijverheid Curacao tot 10 Maart 2019.

  De Vereffenaars,

  Willemstad, 8 Februari 2019


   

 • Aankondiging

  FAILLISSEMENT

  Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao d.d. 30 januari 2019, is de naamloze vennootschap MESORA N.V., statutair gevestigd in Curaçao te Rembrandtstraat z/n, in staat van faillissement verklaard met benoeming van Mr. P.E. de Kort tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. R.G. Saleh tot curator.

  Mr. R.G. Saleh 
  Spigt Dutch Caribbean N.V. 
  Scharlooweg 33 
  Tel.: 788 8700 
  Fax: 461 8073 
  E-mail: reno.saleh@spigtdc.com


   

 • Aankondiging

  FAILLISSEMENT

  Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao d.d. 4 december 2018, is de naamloze vennootschap GICA INTERNATIONAL COMMODITIES TRADING CO. N.V., statutair gevestigd in Curaçao te Schottegatweg Noord 24, in staat van faillissement verklaard met benoeming van Mr. P.E. de Kort tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. R.G. Saleh tot curator.

  Mr. R.G. Saleh
  Spigt Dutch Caribbean N.V.
  Scharlooweg 33
  Tel.: 788 8700
  Fax: 461 8073
  E-mail: reno.saleh@spigtdc.com


   

 • Aankondiging

  FAILLISSEMENT

  Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao d.d. 4 december 2018, is de naamloze vennootschap GICA FOODS PRODUCTS N.V., statutair gevestigd in Curaçao te Montaya di Rey, kavel 7-8-9, in staat van faillissement verklaard met benoeming van Mr. P.E. de Kort tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. R.G. Saleh tot curator.

  Mr. R.G. Saleh
  Spigt Dutch Caribbean N.V.
  Scharlooweg 33
  Tel.: 788 8700
  Fax: 461 8073
  E-mail: reno.saleh@spigtdc.com


   

 • Aankondiging

  Faillissement
   
  Bij vonnis d.d. 1 februari 2019 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao is in staat van faillissement verklaarde ne naamloze vennootschap Glohan N.V. gevestigd te Curaçao aan het adres Aranja 147, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 47055.Tot curator is aangesteld mr. B.M. Nagelmakers en tot rechter commissaris is benoemd mr. U.I.D. Luydens.


   

 • Aankondiging

  Fusie van Curico N.V., gevestigd te Curaçao en Inversiones Y Asesorías Curico SpA, gevestigd te Chile

  Het bestuur van Curico N.V. kondigt bij deze aan dat het voorstel tot fusie van Curico N.V., gevestigd te Curaçao, als verdwijnende vennootschap, met Inversiones Y Asesorías Curico SpA, gevestigd te Chile, als verkrijgende vennootschap, is gedeponeerd bij het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, Kaya Junior Salas 1 te Curaçao,.
  Het voorstel tot fusie en de toelichting daarop en overige documenten als bedoeld in artikel 2:314 lid 2 BW zijn gedeponeerd ten kantore van de vennootschap te Schottegatweg Oost 28, Curaçao.

  mr. F.J. Cloose-Fung-A-Loi


   

   

 • Aankondiging

  OPHEFFING FAILLISSEMENT

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao van 29 januari 2019 is het navolgende faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten:

  Hotel Kura Hulanda Management N.V.

  mr. E.R. van Arkel
  Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten
  Nijmegenstraat 41
  Tel.: 461-1880
  Fax: 461-1979
  e-mail: vanarkel@al-advocaten.com
  www.al-advocaten.com


   

 • Aankondiging

  OPHEFFING FAILLISSEMENT

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao van 29 januari 2019 is het navolgende faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten:

  Lodge Kura Hulanda Management N.V.

   mr. E.R. van Arkel
  Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten
  Nijmegenstraat 41
  Tel.: 461-1880
  Fax: 461-1979
  e-mail: vanarkel@al-advocaten.com
  www.al-advocaten.com


   

 • Aankondiging

  Bij exploit van de  4de februari  2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer  Officier van Justitie op Curacao, heb ik, JOSE ALBERTO DA SILVA DE SOUSA, deurwaarder, ten verzoeke van  SANDRA  LLUSE  ROMERO  CORDERO,  wonende in Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de Roermondstraat no. 6,  ten kantore van de advocate mr.  X.C.G.  Bakhuis, aan  ALFREDO  ANTONIO  DURAN  BASTARDO, zonder bekende woon-  of verblijfplaats in Curacao of daarbuiten, BETEKEND de grosse van een beschikking d.d. 22  januari 2019,  gegeven door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg  van Curacao, waarbij de echtscheiding  tussen partijen op 29 september 2009 in Curacao, binnen algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd, is uitgesproken;

  De deurwaarder voornoemd,
  J.A. DA SILVA DE SOUSA.


   

 • Aankondiging

  Bij beschikking van het GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO d.d. 31.1.2019 is mw. Maritza F.M. Lourens geboren op 19 augustus 1942 te Curaçao, onder curatele gesteld met benoeming van Monique M. Evans, geboren op 11 november 1972 in Curaçao als curator.


   

 • Aankondiging

   MINISTRIE VAN JUSTITIE

  Mevrouw Deborah Maria Barbara en Lucien Duval Crispulo Rama, wonende te Curaҫao, heeft zich per verzoekschrift d.d. 24 april 2017, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao, met het verzoek om toestemming te verlenen om de geslachtsnaam van het kind Sabine Anne Marie “Barbara” te veranderen in “Rama Barbara”.
  Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een bezwaarschrift aan Hare Excellentie de gouverneur van Curaҫao tegen dit verzoek om geslachtsnaamsverandering verzetten.

  Willemstad. 9 augustus 2018
  de Secretaris-Generaal, a.i.
  van het Ministerie van Justitie, mevr. Mr. D.M.C. Lai- Promes


   

 • Aankondiging

  MEDEDELING

  Bij beschikking van 31 Januari 2019 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao is de heer Hubert Miguel Maynard onder curatele gesteld met benoeming van Elia Petronilia Maynard-Sprock en Ineabelle Denise Maynard tot curatoren.


   

 • Bekendmaking

  De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft op 25 januari 2019 vastgesteld de "Beschikking inzake klacht over tariefvaststelling door de Curaçaosche Huisartsen Vereniging (CHV) voor particuliere ziektekostenverzekerden", met zaaknummer: A.0027.18/2.

  In de beschikking op een aanvraag van de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) concludeert de FTAC dat de beslissing binnen de CHV om de tarieven van huisartsen per 1 juni 2018 collectief te verhogen, kwalificeert als een besluit van een ondernemersvereniging dat in strijd is met artikel 3.1 lid 2 sub a van de Landsverordening inzake concurrentie. Voor dit besluit is conform artikel 3.5 Landsverordening inzake concurrentie geen ontheffing mogelijk. Voor een beoordeling van mogelijk misbruik van een machtspositie heeft de CBIA onvoldoende aanknopingspunten aangedragen. De FTAC wijst de CHV aan als overtreder van artikel 3.1 lid 2 sub a van de Landsverordening inzake concurrentie. Voor de keuze van het handhavingsinstrument concludeert de FTAC dat een informele afhandeling het meest gepast is. De FTAC heeft daartoe op 11 juli 2018 de afspraak gemaakt met de CHV om de collectieve prijsvaststelling in te trekken en ingetrokken te houden. De FTAC beschouwt hiermee de aanvraag van de CBIA als afgehandeld.

  Conform artikel 7.13 lid 2 jo. artikel 8.1 Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking vanaf vijf dagen na deze publicatie voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC, met uitzondering van (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie. De beschikking wordt conform artikel 9.1 Landsverordening inzake concurrentie ook op het internet beschikbaar gesteld, op de website van de FTAC www.ftac.cw. Voor belanghebbenden liggen ook de op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage bij de FTAC. Voor inzage bij de FTAC kunt u een afspraak maken met de FTAC, telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw.


 • Bekendmaking

  Ingevolge artikel 11 van het Landsbesluit kosten toezicht trustwezen (P.B. 2004, nr. 81) (“Lktt”)

  Conform het bepaalde in artikel 5 juncto artikelen 6 en 7 van het Lktt heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de bedragen vastgesteld die voor het jaar 2019 aan de trustkantoren, respectievelijk de personen met een ontheffing in rekening zullen worden gebracht.

  Trustkantoor met vergunning:
  Het vaste bedrag zoals bedoeld in artikel 6a van het Lktt bedraagt NAf. 1.000,-
  Het variabele bedrag zoals bedoeld in artikel 6b van het Lktt bedraagt NAf. 400,-

  Verlener van beheerdiensten met ontheffing:
  Het vaste bedrag zoals bedoeld in artikel 7a van het Lktt bedraagt NAf. 500,-
  Het variabele bedrag zoals bedoeld in artikel 7b van het Lktt bedraagt NAf. 40,-

  Willemstad, 31 januari 2019

  CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN
  Afdeling Toezicht Beleggingsinstellingen en Trustwezen
  Simon Bolivar Plein 1
  Willemstad
  Curaçao


   

 • Bekendmaking

  De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft op 30 januari 2019 vastgesteld de "Beschikking inzake collectieve bepaling verkoopprijzen en andere voorwaarden door de Sosiedat di Arkitekto i Ingeniero Antiano", met zaaknummer: A.0026.18.

  In de beschikking concludeert de FTAC dat de dat de coördinatie van marktgedrag via branchedocumenten door de Sosiedat di Arkitekto i Ingeniero Antiano (SAIA) kwalificeert als een besluit van een ondernemersvereniging in strijd met artikel 3.1 lid 2 sub a van de Landsverordening inzake concurrentie. Voor dit besluit is conform artikel 3.5 Landsverordening inzake concurrentie geen ontheffing mogelijk. De FTAC wijst de SAIA aan als overtreder van artikel 3.1 lid 2 sub a van de Landsverordening inzake concurrentie. Voor de keuze van het handhavingsinstrument concludeert de FTAC dat een informele afhandeling het meest gepast is. De FTAC heeft daartoe de afspraak gemaakt met de SAIA om de branchedocumenten aan te passen. De SAIA heeft de branchedocumenten ook volgens de afspraken met de FTAC aangepast. Indien de SAIA zich niet aan de afspraak blijft houden kan de FTAC conform artikel 7.1 van de Landsverordening inzake concurrentie handhavend optreden en een maatregel opleggen aan de SAIA. De FTAC beschouwt de zaak hiermee afgehandeld en sluit het onderzoek jegens de SAIA en haar leden.

  Conform artikel 7.13 lid 2 jo. artikel 8.1 Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking vanaf vijf dagen na deze publicatie voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC, met uitzondering van (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie. De beschikking wordt conform artikel 9.1 Landsverordening inzake concurrentie ook op het internet beschikbaar gesteld, op de website van de FTAC www.ftac.cw. Voor belanghebbenden liggen ook de op de zaak betrekking hebbende stukken ter inzage bij de FTAC. Voor inzage bij de FTAC kunt u een afspraak maken met de FTAC, telefoonnummer +5999 461 0067 of via info@ftac.cw.


   

 • Bekendmaking

  Ingevolge artikel 11 van het Landsbesluit kosten toezicht beleggingsinstellingen en
  administrateurs (P.B. 2003. nr. 83) (“Lkba”)

  Conform het bepaalde in artikel 5 juncto artikelen 6 en 7 van het Lkba heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de bedragen vastgesteld die voor het jaar 2019 aan de beleggingsinstellingen en administrateurs in rekening zullen worden gebracht.

  Beleggingsinstelling:
  Het vaste bedrag zoals bedoeld in artikel 6, lid 1a van het Lkba bedraagt NAf. 1.780,-
  Het variabele bedrag zoals bedoeld in artikel 6, lid 1b van het Lkba bedraagt NAf. 17,80
  Het vaste bedrag zoals bedoeld in artikel 6, lid 2 van het Lkba bedraagt NAf. 1.780,-

  Administrateur:
  Het vaste bedrag zoals bedoeld in artikel 7a van het Lkba bedraagt NAf. 17.800,-
  Het variabele bedrag zoals bedoeld in artikel 7b van het Lkba bedraagt NAf. 1.780,-

  Willemstad, 31 januari 2019

  CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN
  Afdeling Toezicht Beleggingsinstellingen en Trustwezen
  Simon Bolivar Plein 1
  Willemstad
  Curaçao


   

 • Oproeping

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de ZESDE februari tweeduizendnegentien, heb ik, SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder bij het Gerecht in Curaçao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, van Curaçao, van de 28ste januari 2019, ODUBERT JUAN MARTINA, laatstelijk wonende in Curaçao aan de Kaya Kalki No. 49, thans zonder bekende woon-of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van dinsdag, 7 mei 2019, des voormiddags om 10.00 uur, ten stadhuize aan het Wilhelminaplein No. 4, teneinde op het door SIGNAIRA COLETYA ANNALIZA SOVIËNCA DROMMOND, wonende in Curaçao, gemachtigde de advokaat Mr. H.S. Johannes, tegen hem ingediende verzoek te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  S.C.M. Ersilia.


   

 • Echtscheiding

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 30ste oktober 2018 is tussen OTMAR GREGORIO NOORDHOF , wonende op Curacao, als verzoeker en ESTHER ELIZABETH REYES NUÑEZ, wonende te Dominicaanse Republiek te Santo Domingo, D.R. Autopista Duarte KM 13 Entrada Cristo Redentor La Pinca Los Pera Legos Calle 1 Casa 4, als verweerster, partijen op 7 januari 2000 te Curacao met elkander gehuwd, echtscheiding is uitgesproken.

  De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva. 

Naar boven
Uw mening