Directie Communicatie en Voorlichting (C&V)

De Directie Communicatie en Voorlichting (C&V) draagt zorg voor de interne en externe
communicatie en voorlichting door de overheid. C&V verzorgt zowel beleid als
uitvoeringstaken. Daaronder vallen onder meer het organiseren van persconferenties en het uitgeven van persberichten, het onderhouden van audio-visuele en digitale communicatie kanalen van de overheid, en het maken van adviezen en beleid.

 

 

Uw mening