Ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening

Welkom

Het ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening neemt een leidende rol in het realiseren en waarborgen van goed functionerend openbaar bestuur en de democratische rechtstaat.   

Het ministerie heeft een actieve rol in het: 

 • verhogen van dienstverlening door centralisatie van de loketfunctie voor een aantal overheidsdiensten en vergunningsaanvragen; 
 • duurzaam ontwikkelen van het Land Curaçao door een strategisch, integraal lange termijn masterplan te ontwikkelen en te onderhouden; 
 • zorgdragen dat zowel overheidsinformatie als statistische informatie betrouwbaar, vindbaar, toegankelijk, authentiek en volledig zijn en voldoen aan moderne standaarden ten behoeve van de gemeenschap; 
 • zorgen dat de juiste ambtenaren op de juiste plek zitten; 
 • bijdragen aan een betere prijs-kwaliteit verhouding in de overheidsbrede bedrijfsvoeringsprocessen door innovatie, schaalvoordelen en meer professionaliteit te koppelen aan centralisatie; 
 • zorgdragen voor het documentmanagement en archiefwezen voor het gehele bestuurlijke overheidsapparaat. 

Het openbaar bestuur is voor de burger het meest zichtbaar waar de volgende uitvoeringsorganisaties loketfuncties vervullen:

 • Publieke Zaken (Kranshi) 
  afgifte van geboorte, erkenning, huwelijk, ehtscheiding, overlijden en stamboomverklaring
 • Vergunningenloket 
  informatie over producten en diensten van de overheid,  afspraak maken voor Paspoort, identificatiebewijs (sedula) , autokeuren en Domeinbeheer 
 • Nationaal Archief
  beheer van niet vernietigbare archieven en het beschikbaar stellen van deze bestuurlijk/cultuur-historische informatie aan het publiek. 

 

De minister

Armin Konket Minister van Bestuur, Planning & Dienstverlening

Laatste nieuws

Meer nieuws

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen

Gerelateerd thema

Uw mening