Regiokantoren

De regiokantoren van Sector Sociale Ontwikkeling (kas di bario), het Familie en Jeugd en Sectro Arbeid verzorgen samen de loket- , begeleiding en hulp- training-. Opleiding en bemiddelingsfuncties richting het publiek. De Kas di Bario zorgen voor brede intake en verwijzen waar nodig door voor hulpverlening naar Familie en Jeugd en naar het Sector voor Arbeid. De Kas di Bario hebben ook een wijkontwikkelingstaak en verzorgen de materiële hulp. Sector Familie en Jeugd is gericht op preventie van problemen in de emotionele en psychische sfeer en zorgen voor de nodige hulpverlening. Tevens is Sector Familie en Jeugd belast met de opvang, begeleiding en training van jongeren en ouders gericht op redzaamheid en weerbaarheid.

De Regiokantoren van Sector Sociale Ontwikkeling dragen bij aan de continue ontwikkeling van de mens en bieden op verschillende manieren steun en tijdelijke hulp. De Regiokantoren bieden diensten aan naar gelang de behoeften van onze cliënt. Wij zijn er om naar u te luisteren, u te begrijpen en uw aanvragen te behandelen. Wij intermediëren in gevallen van conflict. Wij willen uw behoeften en uitdagingen zoveel mogelijk op een integrale manier behandelen.

De regiokantoren kunnen u de volgende diensten aanbieden:

 • Aanvrage voor onderstand
 • Aanvrage voor kindertoelage
 • Supplement op de onderstand
 • Subsidie voor water en elektriciteit
 • Betalingsregeling met Aqualectra
 • Subsidie afvalstoffenbelasting
 • Aanvraag bejaardenplaatsing
 • Aanvraag voor dagverblijf bejaarden
 • Aanvraag voor tijdelijk verblijf in crisistijd
 • Aanvraag voor toelage AOV
 • Dekking begrafeniskosten
 • Sociaal rapport voor taxi- en busvergunning
 • Sociaal rapport in geval van een aanvrage voor een ventvergunning
 • Noodopvang bijvoorbeeld in geval van een calamiteit
 • Kosteloze rechtsbijstand
 • Mediation/Klachten
 • Klachtenlijn 0800-0017 gratis
 • Jaarlijks kledinggeld voor kinderen tussen 4 en 18 jaar
 • Inhouding FFP (Fundashon Fiansa Popular: stichting volkslening)
 • Inhouding FKP (Fundashon Kas Popular: stichting volkshuisvesting)
 • Machtiging om onderstand te innen
 • Gunstgave
 • Interventie tussen instanties voor het oplossen van verschillende problemen
Uw mening