Sector Arbeid

Missie van Sector Arbeid:

Samenwerking aan een harmonieuze en krachtige arbeidsmarkt om bij te dragen aan de economie en ontwikkeling van Curaçao met werkperspectief voor iedereen.

Visie van Sector Arbeid:

 • Het ontwikkelen van een arbeidsmarkt waarin iedereen gelijke kansen krijgt om te participeren, voor zijn familie te zorgen en bij te dragen aan onze economie.
 • De inwoners van Curaçao bekrachtigen en stimuleren om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.
 • Productieve en evenwichtige werkrelaties bevorderen samen met burgers, bedrijven en organisaties op Curaçao.

Wij bereiken dit door:

Taken van Sector Arbeid

 • Het opzetten van projecten en trajecten om onze lokale mensen te ontwikkelen en te trainen in het verkrijgen van de beste technieken, etiquette en de juiste werkhouding zodat zij werk kunnen vinden en dit ook behouden en zo positief bijdragen aan de economie van Curaçao.
 • Ervoor zorgen dat wij voldoende lokale arbeiders met voldoende opleiding hebben om te voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt
 • Het werk van huidige werknemers beschermen.
 • Hulp bieden aan werkgevers om de werkvergunning van buitenlandse werkkrachten zo snel en verantwoordelijk mogelijk te verwerken indien, er geen lokale arbeiders met bepaalde vaardigheden te vinden zijn.
 • Ervoor te zorgen dat werkgevers voldoen aan de lokale en internationale regels.

Producten en diensten van Sector Arbeid

 • Evalueren en actualiseren van bestaande arbeidswet- en regelgeving
 • Waarborgen en ratificeren van verplichtingen voortvloeiend uit internationale verdragen (ILO)
 • Begeleiding bieden aan werkzoekenden bij het vinden van een structurele baan.
 • Het faciliteren van leer-werktrajecten.
 • Opzetten en beheren van vacature bank (conform artikel 5, lid 5 LAV)
 • Participeren in nationale dialoog (werkgevers / werknemersplatform/ overheid) (labor force development plan/ taskforce)
 • Faciliteren van om- , her- en bij scholingstrajecten
 • Toetsing aanvragen tewerkstellingsvergunning (LAV en LTU)
 • Het aanbieden van kosteloze rechtsbijstand voor arbeid gerelateerde conflicten
 • Het geven van voorlichting aan werkgevers en – nemers
 • Het behandelen van klachten voor arbeid gerelateerde problematieken
 • Het behandelen van ontslag aanvragen.
 • Registreren van bedrijven en werknemers
 • Het faciliteren van kennisontwikkeling en dataverzameling op het gebied van arbeid (ISOAW).
 • Bemiddelen bij arbeidsconflicten en behouden van arbeidsrust. (De individuele gevallen worden behandeld via klantenservice, collectieve gevallen worden behandeld door Landsbemiddelaar)

Contact:

Men kan persoonlijk langs bij SOAW op de eerste verdieping aan de Prinsenstraat 86 in Punda, zich bij de balie melden en vragen naar de aanwezige arbeidsconsulenten. Het is belangrijk dat een werkzoekende niet alleen een keer naar werk zoekt, maar actief elke dag en elke week, brieven schrijft, bedrijven bezoekt enzovoorts. Het is belangrijk dat een werkzoekende zich netjes kleedt voor een interview.

Openingstijden:
Geopend voor het  publiek maandag tot donderdag:
8:00 AM - 11:00 AM -  2:00 PM - 4:00 PM
vrijdag: 8:00 AM - 11:00 AM
gesloten voor publiek: 2:00 PM - 3:30 PM

Locatie
U kunt ons bezoeken in de La GangaBuilding Prinsenstraat 86 Punda L-1
Telefoon: +599 9 434 0300

 

Uw mening