Sector Familie & Jeugd

Sector Familie & Jeugd richt zich op de ontwikkeling, ondersteuning, zorg en bescherming van de familie als samenlevingsverband en de jeugd en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Binnen dit domein is er aandacht voor informatie, voorlichting, ondersteuning en hulp en behandeling en preventie aan bijzonder kwetsbare groepen in de bevolking zoals slachtoffers en verslaafden. Tevens is er aandacht voor het gendervraagstuk. Het Handhavend toezicht van de Internationale verdragen betreffende deze doelgroepen krijgt binnen dit domein concreet gestalte. Dit domein steekt ook de handen uit de mouw waar het om multi-probleemgezinnen gaat. Belangrijke vraagstukken zijn in hoeverre het ministerie concreet vorm kan geven aan het reduceren van individuele opnames en detenties voor jongeren en de ontwikkeling van effectieve methodieken en interventies voor complexe gezinsproblematiek. De sector draagt ook zorg voor de jaarlijkse rapportages inzake het Vrouwenverdrag (CEDAW) en de rapportages inzake het Verdrag Rechten van het Kind.

 

Uw mening