Nieuws

Vierlandenoverleg 4LO

Geplaatst op 8 februari 2019 door Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Op 8 februari ’s ochtend is het Vierlandenoverleg officieel van start gegaan. Het overleg is een officiële ontmoeting tussen Curaçao, Aruba, St. Maarten en Nederland. Deze landen zullen kennis met elkaar delen, concrete afspraken maken en overeenkomsten sluiten over thema’s van gemeenschappelijk belang met betrekking tot onderwijs en cultuur. Het doel van het overleg is het versterken van de banden tussen de landen, elkaar steunen en versterken in verschillende werkzaamheden. Elk land wordt vertegenwoordigd door één of meer ministers met hun delegatie.

Minister (OWCS) van Curaçao mw. M. Alcala-Wallé; Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling van Aruba mw. Armando Lampe; Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba mw. Xiomara Ruiz-Maduro; Minister van Onderwijs, Cultuur, de Jeugd en Sport van Sint Maarten dhr. Wycliffe Smith; Minister van Onderwijs, Cultuur enWetenschap van Nederland mw. I. van Engelshoven.

 De ministers bespreken de volgende thema’s: steun in de vorming van leerkrachten, de regeling voor het Burgerlijke Effect voor de studenten, die afstuderen aan de Rechtenfaculteit om zonder beperking in de vier landen te kunnen werken, studiefinanciering, de verbetering van de stroom van studenten naar hogere studies in Nederland en het verhogen van het succes van onze studenten in het buitenland. Aandacht wordt besteed aan het creëren van meer mogelijkheden voor onze studenten in het beroepsonderwijs om stage te lopen in een van de landen in het Koninkrijk om hun horizon te verruimen. Een ander thema is het beleid van de taal, tweetalig onderwijs op school en de manier waarop de laatste termijnen kunnen worden afgemaakt (CXC).

Op cultureel gebied wordt aandacht besteed aan o.a. het beschermen van het sub aquatisch cultureel erfgoed, een cultuurfonds, ons ontastbaar cultureel erfgoed. Tot slot wordt aandacht besteed aan de voorbereiding van de 40ste vergadering van UNESCO in 2019. ’s Middags wordt er een persconferentie gehouden. De ministers gaan uitvoerig in op de afspraken en overeenkomsten over de bovengenoemde thema’s.

De komende dagen geeft het Ministerie OWCS  informatie over de thema’s, die tijdens het ministeriele overleg van het Koninkrijk werden besproken.

Op de foto: het Vierlandenoverleg

 

Gerelateerde ministeries

Uw mening