Wet- en Regelgeving

Aanwijzing van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO)

Publicatienummer: P.B. 2013, no. 1
Categorie: Landsbesluit
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 01-11-2012
Datum inwerktreding: 01-05-2010
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad (HOOFDSTUK XIX Personeel)

LANDSBESLUIT van de 1ste november 2012, houdende aanwijzing van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) als lichaam waarvan het personeel wordt aangemerkt als overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening (..)

Naar boven
Uw mening