Wet- en Regelgeving

Invoering beroep in cassatie in belastingzaken in de Caribische delen van het Koninkrijk

Publicatienummer: P.B. 2017, no. 23
Categorie: Besluit
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 12-07-2016
Datum inwerktreding: Niet van toepassing
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad (HOOFDSTUK XX Organisme van het koninkrijk )

Besluit van 12 juli 2016, tot afkondiging van het besluit van 21 juni 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de onderdelen B0 en Ea van artikel 2.6 van de Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen(...)

Naar boven
Uw mening