Wet- en Regelgeving

Inwerkingtreding van artikel I, onderdelen D, ten 8ste, F en H en artikel XVI, van de Landsverordening tot aanpassing van de omzetbelasting, het formele belastingrecht en aanverwante belastingverordeningen

Publicatienummer: P.B. 2015, no. 42
Categorie: Landsverordening
Onderwerp(en): Omzetbelasting
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 18-08-2015
Datum inwerktreding: Niet van toepassing
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad (HOOFDSTUK IV Belastingen )

LANDSBESLUIT van de 18de augustus 2015, houdende inwerkingtreding van artikel I, onderdelen D, ten 8ste, F en H en artikel XVI, van de Landsverordening tot aanpassing van de omzetbelasting, het formele belastingrecht en aanverwante belastingverordeningen

Naar boven
Uw mening