Wet- en Regelgeving

Inwerkingtreding van artikel II, onderdeel O, eerste lid, van de Rijkswet van 13 december 2012 tot aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet Militair tuchtrecht

Publicatienummer: P.B. 2017, no. 32
Categorie: Besluit
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 23-02-2017
Datum inwerktreding: Niet van toepassing
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad (HOOFDSTUK XV Justitie )

Besluit van 23 februari 2017 tot afkondiging van het besluit van 16 december 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel O, eerste lid, van de Rijkswet van 13 december 2012 tot aanpassing van de Wet militaire(...)

Naar boven
Uw mening