Wet- en Regelgeving

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16de april 1968 ter uitvoering van artikel 53, lid 2, van de Wegenverkeersverordening Curaçao (A.B. 1957, no. 12)

Publicatienummer: P.B. 2012, no. 34
Categorie: Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 22-05-2012
Datum inwerktreding: Niet van toepassing
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad (HOOFDSTUK IX Verkeer en vervoer)

LANDSBESLUIT van de 22ste mei 2012, no. 12/2777, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 16de april 1968 ter uitvoering van artikel 53, lid 2, van de Wegenverkeersverordening Cur(...)

Naar boven
Uw mening