Wet- en Regelgeving

LANDSBESLUIT van de 17de januari 2019 no. 19/0120 houdende aanwijzing van Curaçao Airport Holding N.V. als lichaam waarvan het personeel als overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren wordt aangemerkt

Publicatienummer: P.B. 2019, no. 5
Categorie: Landsbesluit
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 17-01-2019
Datum inwerktreding: 01-01-2019
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad (HOOFDSTUK XIX Personeel)

LANDSBESLUIT van de 17de januari 2019 no. 19/0120 houdende aanwijzing van Curaçao Airport Holding N.V. als lichaam waarvan het personeel als overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren wordt aangemerkt

Naar boven
Uw mening