Wet- en Regelgeving

Landsverordening koop van onroerende zaken en aanneming van werk

Publicatienummer: P.B. 2011, no. 62
Categorie: Landsverordening
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 23-12-2011
Datum inwerktreding: Niet van toepassing
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad (HOOFDSTUK I Recht)

LANDSVERORDENING van de 15de december 2011 tot aanvulling van titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake koop van onroerende zaken alsmede vaststelling van titel 12 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (..)

Naar boven
Uw mening