Wet- en Regelgeving

Ministeriële regeling aanwijzing medewerkers zelfstandige bestuursorganen

Publicatienummer: P.B. 2019, no. 48
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 06-08-2019
Datum inwerktreding: 07-08-2019
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad (HOOFDSTUK IV Belastingen )

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 6de augustus 2019 ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Ministeriële regeling aanwijzing medewerkers zelfstandige bestuursorganen)

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum ingetrokken

Betreft

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

7-8-2019

1-1-2019

 

Nieuwe regeling

P.B. 2019, no. 48

 

Artikel 1

De Financieel-Economisch Directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en de door die directeur aangewezen medewerkers van die bank die zijn belast met een toezichthoudende taak, zijn Inspecteur als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen.

 

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling aanwijzing medewerkers zelfstandige bestuursorganen.

Naar boven
Uw mening