Wet- en Regelgeving

Regeling publicatiekosten Landscourant

Publicatienummer: P.B. 2018, no. 57
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Onderwerp(en): Bekendmakingsverordening
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 03-10-2018
Datum inwerktreding: 01-01-2019
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad (HOOFDSTUK XVIII Organisme van het land)

Ministeriële regeling met algemene werking van de 3de oktober 2018 ter uitvoering van artikel 4, vijfde lid van de Bekendmakingsverordening

Naar boven
Uw mening