Wet- en Regelgeving

uitvoering van artikel 8, eerste lid, onder a, van Landsverordening Arbeid Vreemdelingen en artikel 11, onderdeel d, van het Eilandsbesluit Arbeid Vreemdelingen

Publicatienummer: P.B. 2016, no. 15
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn
Datum ondertekening: 29-03-2016
Datum inwerktreding: 01-05-2016
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad (HOOFDSTUK XI Arbeid)
Klapper Publicatieblad (HOOFDSTUK XI Arbeid)

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 29ste maart 2016 ter uitvoering van artikel 8, eerste lid, onder a, van Landsverordening Arbeid Vreemdelingen en artikel 11, onderdeel d, van het Eilandsbesluit Arbeid Vreemdelingen

Naar boven
Uw mening