Wet- en Regelgeving

Vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening renovatie hotels

Publicatienummer: P.B. 2012, no. 21
Categorie: Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 18-05-2012
Datum inwerktreding: Niet van toepassing
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad (HOOFDSTUK IV Belastingen)

LANDSBESLUIT van de 7de maart 2012, no. 12/1761, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening renovatie hotels

Naar boven
Uw mening