Wet- en Regelgeving

Vaststelling van de herziene versie van het Reglement van Orde voor de Staten van Curaçao

Publicatienummer: P.B. 2012, no. 50
Categorie: Landsverordening
Onderwerp(en): Reglement van orde
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 08-08-2012
Datum inwerktreding: Niet van toepassing
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad (HOOFDSTUK XVIII Organisme van het land)

LANDSBESLUIT van de 8ste augustus 2012, no. 12/3799, tot openbaarmaking van de Beschikking van de 10de oktober 2010 van de Staten van Curaçao, houdende vaststelling van de herziene versie van het Reglement van Orde voor de Staten van Curaçao

Naar boven
Uw mening