Wet- en Regelgeving

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Faillissementsbesluit 1931

Publicatienummer: P.B. 2011, no. 69
Categorie: Landsbesluit
Datum ondertekening: 23-12-2011
Datum inwerktreding: 01-01-2012
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad (HOOFDSTUK I Recht)


LANDSBESLUIT van de 23ste december 2011, no. 11/5292, regelende de inwerkingtreding van een achttal landsverordeningen tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek en van een landsverordening tot aanpassing in verband daarmee van het Wetboek van (..)

Naar boven
Uw mening