Wet- & Regelgeving

Wet- & regelgeving

Zoek een regelgeving

Wetgeving- en Juridische Zaken

Laatst gepubliceerde regelgeving

Officiële publicaties

Sinds 10 oktober 2010 is de Curaçaose regering het bestuursorgaan dat in samenwerking met de Staten van Curaçao wetten tot stand kan brengen die bindend zijn voor iedereen op Curaçao.

Vóór de bovengenoemde datum werden wetten door de Antilliaanse overheid tot stand gebracht, de zogenaamde landsverordeningen en landsbesluiten; of door de Eilandsraad van het Eilandgebied Curaçao, de zogenaamde eilandsverordeningen en eilandsbesluiten.

Hoewel de Antilliaanse overheid en de Eilandsraad van het Eilandgebied Curaçao opgeheven zijn, blijven de wetten, met enkele uitzonderingen, van kracht voor Curaçao.

Op deze website maakt de Curaçaose overheid de wetten die van kracht zijn algemeen toegankelijk voor een ieder. Het is de bedoeling dat in de loop der tijd alle geldende wetten op deze website zullen worden geplaatst.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Klappers

Upload: 20-02-2018 11:10 Hoofdstuk I Recht (A.B.)
Upload: 20-02-2018 11:14 HOOFDSTUK I Recht (P.B.)
Upload: 20-02-2018 11:10 HOOFDSTUK II Eigendom (A.B.)
Upload: 20-02-2018 11:14 HOOFDSTUK II Eigendom (P.B.)
Upload: 20-02-2018 11:10 HOOFDSTUK III Openbare werken (A.B.)
Upload: 20-02-2018 11:14 HOOFDSTUK III Openbare werken (P.B.)
Upload: 20-02-2018 11:10 HOOFDSTUK IV Belastingen (A.B.)
Upload: 16-10-2018 18:12 HOOFDSTUK IV Belastingen (P.B.)
Upload: 20-02-2018 11:10 HOOFDSTUK IX Verkeer en vervoer (A.B.)
Upload: 01-10-2018 14:52 HOOFDSTUK IX Verkeer en vervoer (P.B.)
Upload: 20-02-2018 11:10 HOOFDSTUK V Openbare orde (A.B.)
Upload: 01-10-2018 14:53 HOOFDSTUK V Openbare orde (P.B.)
Upload: 20-02-2018 11:10 HOOFDSTUK XI Arbeid (A.B.)
Upload: 20-02-2018 11:14 HOOFDSTUK XI Arbeid (P.B.)
Upload: 09-07-2018 14:08 HOOFDSTUK XIV Landsverdediging (P.B.)
Upload: 05-04-2018 11:08 HOOFDSTUK XIX Personeel (A.B.)
Upload: 22-06-2018 17:07 HOOFDSTUK XIX Personeel (P.B.)
Upload: 20-02-2018 11:10 HOOFDSTUK XV Justitie (A.B.)
Upload: 02-10-2018 17:13 HOOFDSTUK XV Justitie (P.B.)
Upload: 20-02-2018 11:10 Indeling en Trefwoorden Klapper A.B.
Naar boven
Uw mening