Wet- & Regelgeving

Wet- & regelgeving

Zoek een regeling

Wetgeving- en Juridische Zaken

Laatst gepubliceerde regeling

Officiële publicaties

De regels die in Curacao gelden worden in of ter uitvoering van een rijkswet of landsverordening vastgelegd. Al deze regelingen worden samen aangeduid als: wettelijke regelingen (artikel 2 van de Staatsregeling van Curacao). Voordat een wettelijke regeling een bindende verplichting wordt, moet het in het Publicatieblad bekend worden gemaakt. Op deze website wordt de bekendmaking van nieuwe wettelijke regelingen verzorgd.

Het moment waarop een uitgave van het Publicatieblad op de website wordt geplaatst, is ook het moment van bekendmaking van de regeling die in desbetreffende uitgave van het Publicatieblad is opgenomen.

Op deze website vindt u ook alle publicatiebladen die sinds 10 oktober 2010 zijn uitgegeven. Publicatiebladen met de aanduiding "GT" betreffen het bekendmaken van de tekst van een regeling die voor 10 oktober 2010, door de Nederlandse Antillen of het eilandgebied Curacao tot stand was gebracht, en is aangepast aan de nieuwe staatkundige structuur van Curacao. Deze teksten worden gaandeweg opgenomen in het Publicatieblad. Het bekendmaken van de geconsolideerde tekst van zo een regeling is niet van invloed op de geldigheid van de oorspronkelijke regeling en de eventuele wijzigingen die in de loop van de tijd zijn aangebracht.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Klappers

Upload: 15-03-2019 14:08 Hoofdstuk I Recht (A.B.)
Upload: 11-09-2019 17:16 HOOFDSTUK I Recht (P.B.)
Upload: 15-03-2019 14:08 HOOFDSTUK II Eigendom (A.B.)
Upload: 15-03-2019 14:17 HOOFDSTUK II Eigendom (P.B.)
Upload: 15-03-2019 14:08 HOOFDSTUK III Openbare werken (A.B.)
Upload: 15-03-2019 14:17 HOOFDSTUK III Openbare werken (P.B.)
Upload: 11-09-2019 17:18 HOOFDSTUK IV Belastingen (A.B.)
Upload: 11-09-2019 17:16 HOOFDSTUK IV Belastingen (P.B.)
Upload: 07-06-2019 17:03 HOOFDSTUK IX Verkeer en vervoer (A.B.)
Upload: 07-06-2019 17:06 HOOFDSTUK IX Verkeer en vervoer (P.B.)
Upload: 15-03-2019 14:08 HOOFDSTUK V Openbare orde (A.B.)
Upload: 26-03-2019 17:57 HOOFDSTUK V Openbare orde (P.B.)
Upload: 15-03-2019 14:08 HOOFDSTUK XI Arbeid (A.B.)
Upload: 15-03-2019 14:17 HOOFDSTUK XI Arbeid (P.B.)
Upload: 15-03-2019 14:18 HOOFDSTUK XIV Landsverdediging (P.B.)
Upload: 15-03-2019 14:08 HOOFDSTUK XIX Personeel (A.B.)
Upload: 11-09-2019 17:16 HOOFDSTUK XIX Personeel (P.B.)
Upload: 15-03-2019 14:08 HOOFDSTUK XV Justitie (A.B.)
Upload: 15-03-2019 14:18 HOOFDSTUK XV Justitie (P.B.)
Upload: 15-03-2019 14:08 Indeling en Trefwoorden Klapper A.B.
Naar boven
Uw mening