Wet- en Regelgeving

Inwerkingtreding van de van artikel I, onderdeel C, en artikel II, onderdelen C en D, van de Landsverordening van de 21ste november 2012 tot wijziging van de Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 en de Eilandsverordening landings- en parkee

Publicatienummer: P.B. 2012, no. 80
Categorie: Landsbesluit
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 27-11-2012
Datum inwerktreding: Niet van toepassing
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad (HOOFDSTUK IV Belastingen)

LANDSBESLUIT, van de 29ste november 2012, no. 12/5486, regelende de inwerkingtreding van de van artikel I, onderdeel C, en artikel II, onderdelen C en D, van de Landsverordening van de 21ste november 2012 tot wijziging van de Eilandsverordening (..)

Naar boven
Uw mening