Vakatura

Casusregisseur Top C Gezocht

In Amsterdam is het gelukt om de recidive onder veelplegers van ‘High Impact crimes’ (HIC) flink te verlagen door de zogeheten Top 6000aanpak. Ook op Curaçao is daarom in navolging van de Top 600-aanpak, een project ingevoerd onder de titel Top C

Functieomschrijving

Projectmedewerkers gezocht!

In Amsterdam is het gelukt om de recidive onder veelplegers van ‘High Impact crimes’ (HIC) flink te verlagen door de zogeheten Top 6000aanpak. Ook op Curaçao is daarom in navolging van de Top 600-aanpak, een project ingevoerd onder de titel Top C(uraçao) ‘Tur wowo riba bo’ (alle ogen op jou gericht). Het project heeft als hoofddoel om het aantal ‘high impact’ delicten (diefstal met geweld, zware mishandeling, moord/doodslag) gepleegd door jongvolwassenen sterk te verminderen. Dit, gebruikmakende van een 3-pijlersmatige intensieve aanpak gericht op straf, zorg en preventie. Voor het project Top C ‘tur wowo riba bo’ zijn we op zoek naar de volgende functie:

Casusregisseur Top C (3 fte)
De functie
De casusregisseur vormt een belangrijk onderdeel van het ‘tur wowo riba bo’ project. De regisseur is degene die regie voert over de jongere op de Top C lijst en diens directe omgeving, de soepele voortgang van het plan van aanpak monitort, de partners aan de jongere bindt middels het Uitvoerdersoverleg (UVO) en het maken van afspraken met de partners. De regisseur is tevens degene die systeemfouten en knelpunten detecteert en escaleert. Daarnaast is de casusregisseur ook verantwoordelijk voor de intensieve begeleiding van de jongvolwassene.
Jouw profiel
• Verbindend weten op te treden; Affiniteit met het opbouwen van stabiele banden en het inwinnen van vertrouwen m.b.t het subject
• Organisatievermogen: is in staat om in vaak complexe situatie het overzicht te krijgen en te houden;
• Doorzettingsvermogen: weet de juiste vragen te stellen aan de juiste mensen en neemt geen genoegen met ‘nee, dat kan niet’ of ‘dat doen we nooit’;
• Proactief: speelt snel en adequaat in op ontwikkelingen met betrokken professionals;
• Creatief handelen: denkt ‘out of the box’ kan buiten bestaande kaders treden;

Wat bieden we
De functies zijn ingedeeld in schaal 9 (casusregisseur Top C en gezinscoach Top C) en schaal 10 (procescoördinator Top C). Je krijgt een aanstelling van 1 jaar, waarbij na evaluatie wordt besloten om het contract met nog een jaar te verlengen.

De procedure
We beginnen de procedure met een gesprek waarin je de kans krijgt om ons te overtuigen dat je qua persoon past bij de functie. We zullen daarnaast een casus aan je voorleggen waarin je jouw werkwijze met ons bespreekt. Daarna volgt een tweede gesprek ter verdieping en kiezen we de beste kandidaat. Daarnaast kan een psychologisch, justitieel, antecedenten- en medisch onderzoek onderdeel vormen van de selectieprocedure.

Meer informatie:
Heb je interesse, reageer dan snel! Je sollicitatiebrief en CV dien je binnen twee weken na het verschijnen van deze advertentie te richten aan mw. T. Girigorie p/a Openbaar Ministerie, Hendrikplein z/n, of per mail: top.c@omcarib.org. Voor nadere informatie over de functies, kun je telefonisch contact opnemen met mw. T. Girigorie op nummer 434-2100.

Solliciteer op deze vacature

Un òf mas balki no yená korektamente
Let op: alleen bestanden die kleiner zijn dan 10MB
Bo opinion