Vakatura

Gezinscoach Top C Gezocht

In Amsterdam is het gelukt om de recidive onder veelplegers van ‘High Impact crimes’ (HIC) flink te verlagen door de zogeheten Top 6000aanpak. Ook op Curaçao is daarom in navolging van de Top 600-aanpak, een project ingevoerd onder de titel Top C

Functieomschrijving

Projectmedewerkers gezocht!

In Amsterdam is het gelukt om de recidive onder veelplegers van ‘High Impact crimes’ (HIC) flink te verlagen door de zogeheten Top 6000aanpak. Ook op Curaçao  is daarom in navolging van de Top 600-aanpak, een project ingevoerd onder de titel Top C(uraçao) ‘Tur wowo riba bo’ (alle ogen op jou gericht). Het project heeft als hoofddoel om het aantal ‘high impact’ delicten (diefstal met geweld, zware mishandeling, moord/doodslag) gepleegd door jongvolwassenen sterk te verminderen. Dit, gebruikmakende van een 3-pijlersmatige intensieve aanpak gericht op straf, zorg en preventie. Voor het project Top C ‘tur wowo riba bo’ zijn we op zoek naar de volgende functie: 

Gezinscoach Top C (1 fte)

De functie

De gezinscoach wordt ingezet in gezinnen met kinderen waarover signalen van zorg binnen komen, maar waar geen reguliere of geïndiceerde hulpverlening aanwezig is, of hulpverlening wordt gemeden. De gezinscoach beoordeelt aan de hand van geldende criteria of het gezin in aanmerking komt voor begeleiding. Wanneer hulp en of coördinatie van zorg geregeld is, verdwijnt de gezinscoach naar de achtergrond. In de gezinnen waar de inzet van een gezinscoach noodzakelijk is, is er vaak sprake van een complexe problematiek.

Jouw profiel

  • laat zien dat hij/zij toegevoegde waarde heeft door grenzen te stellen en de weg te wijzen;
  • werkt methodisch en zakelijk;
  • formuleert samen met het gezin prioriteiten en concrete doelen, die aansluiten bij de beleving, verwachting en situatie van het gezin;
  • structureert en neemt de leiding door vragen te stellen, doelen te formuleren;
  • is transparant en open over zijn/haar agenda;
  • confronteert daar waar nodig gezinsleden met de effecten van hun gedrag;

 

Wat bieden we

De functies zijn ingedeeld in schaal 9 (casusregisseur Top C en gezinscoach Top C) en schaal 10 (procesregisseur Top C). Je krijgt een aanstelling van 1 jaar, waarbij na evaluatie wordt besloten om het contract met nog een jaar te verlengen.

De procedure

We beginnen de procedure met een gesprek waarin je de kans krijgt om ons te overtuigen dat je qua persoon past bij de functie. We zullen daarnaast een casus aan je voorleggen waarin je jouw werkwijze met ons bespreekt. Daarna volgt een tweede gesprek ter verdieping en kiezen we de beste kandidaat. Daarnaast kan een psychologisch, justitieel, antecedenten- en medisch onderzoek onderdeel vormen van de selectieprocedure.

Meer informatie:

Heb je interesse, reageer dan snel! Je sollicitatiebrief en CV dien je binnen twee weken na het verschijnen van deze advertentie te richten aan mw. T. Girigorie p/a Openbaar Ministerie, Hendrikplein z/n, of per mail: top.c@omcarib.org. Voor nadere informatie over de functies, kun je telefonisch contact opnemen met mw. T. Girigorie op nummer 434-2100.

 

Solliciteer op deze vacature

Un òf mas balki no yená korektamente
Let op: alleen bestanden die kleiner zijn dan 10MB
Bo opinion