Vakatura

Procescoördinator Top C gezocht!

In Amsterdam is het gelukt om de recidive onder veelplegers van ‘High Impact crimes’ (HIC) flink te verlagen door de zogeheten Top 6000aanpak. Ook op Curaçao is daarom in navolging van de Top 600-aanpak, een project ingevoerd onder de titel Top C...

Functieomschrijving

Projectmedewerkers gezocht!

In Amsterdam is het gelukt om de recidive onder veelplegers van ‘High Impact crimes’ (HIC) flink te verlagen door de zogeheten Top 6000aanpak. Ook op Curaçao  is daarom in navolging van de Top 600-aanpak, een project ingevoerd onder de titel Top C(uraçao) ‘Tur wowo riba bo’ (alle ogen op jou gericht). Het project heeft als hoofddoel om het aantal ‘high impact’ delicten (diefstal met geweld, zware mishandeling, moord/doodslag) gepleegd door jongvolwassenen sterk te verminderen. Dit, gebruikmakende van een 3-pijlersmatige intensieve aanpak gericht op straf, zorg en preventie.

Voor het project Top C ‘tur wowo riba bo’ zijn we op zoek naar de volgende functie:

Procescoördinator Top C (1fte)

De functie

Een kerntaak van de procesregisseur is het voeren van procesregie op complexe veiligheidscasuïstiek waarbij direct betrokken professionals worden samengebracht, informatie wordt gedeeld, een gezamenlijk plan van aanpak wordt gemaakt en er wordt gestuurd op de realisatie van dat plan. De procesregisseur is daarbij de verbindende schakel tussen de verschillende partijen.  Er wordt maatwerk geleverd. 

Jouw profiel

  • Denken in mogelijkheden en oplossingen, kunnen omgaan met beperkingen, belemmeringen en tegenstellingen;
  • Regie voeren, het operationele proces sturen, ketenpartners bij elkaar brengen en aanspreken;
  • Inventief, creatief, enthousiasmerend, draagvlak creëren, anderen kunnen betrekken, partijen verleiden of overtuigen om samen te werken bij het vinden en realiseren van oplossingen;
  • In complexe situaties de vastgestelde koers volgen en overzicht bewaren;
  • Diplomatiek, doortastend en beslissingen durven nemen;
  • Sturend op gezamenlijk belang en eindresultaat.

 

Wat bieden we

De functies zijn ingedeeld in schaal 9 (casusregisseur Top C en gezinscoach Top C) en schaal 10 (procescoördinator Top C). Je krijgt een aanstelling van 1 jaar, waarbij na evaluatie wordt besloten om het contract met nog een jaar te verlengen. 

De procedure

We beginnen de procedure met een gesprek waarin je de kans krijgt om ons te overtuigen dat je qua persoon past bij de functie. We zullen daarnaast een casus aan je voorleggen waarin je jouw werkwijze met ons bespreekt. Daarna volgt een tweede gesprek ter verdieping en kiezen we de beste kandidaat. Daarnaast kan een psychologisch, justitieel, antecedenten- en medisch onderzoek onderdeel vormen van de selectieprocedure. 

Meer informatie:

Heb je interesse, reageer dan snel! Je sollicitatiebrief en CV dien je binnen twee weken na het verschijnen van deze advertentie te richten aan mw. T. Girigorie p/a Openbaar Ministerie, Hendrikplein z/n, of per mail: top.c@omcarib.org. Voor nadere informatie over de functies, kun je telefonisch contact opnemen met mw. T. Girigorie op nummer 434-2100.

 

 

Solliciteer op deze vacature

Un òf mas balki no yená korektamente
Let op: alleen bestanden die kleiner zijn dan 10MB
Bo opinion