Wet- en Regelgeving

Inwerkingtreding van de Rijkssanctiewet

Publicatienummer: P.B. 2017, no. 2
Categorie: Besluit
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 23-12-2016
Datum inwerktreding: Niet van toepassing
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad (HOOFDSTUK XV Buitenlandse Aangelegenheden)

Besluit van 23 december 2016 tot afkondiging van het besluit van 15 november 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkssanctiewet

Naar boven
Uw mening