Wet- en Regelgeving

Inwerkingtreding van de Rijksvisumwet

Publicatienummer: P.B. 2018, no. 42
Categorie: Besluit
Onderwerp(en): Rijksvisumwet
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 10-07-2018
Datum inwerktreding: Niet van toepassing
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad (HOOFDSTUK XX Organisme van het koninkrijk )

Besluit van 10 juli 2018 tot afkondiging van het Besluit van 4 juni 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 23 augustus 2016, houdende bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de lande(...)

Naar boven
Uw mening