Wet- en Regelgeving

Landsbesluit taakstelling zorguitgaven

Publicatienummer: P.B. 2019, no. 26
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Gezondheid, Milieu & Natuur
Datum ondertekening: 12-06-2019
Datum inwerktreding: 01-01-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad (HOOFDSTUK VII Openbare gezondheid )

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 12de juni 2019 houdende uitvoering van de artikelen 4.4, vierde lid, onderdeel a, en 10.6 van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (Landsbesluit taakstelling zorguitgaven)

Naar boven
Uw mening