Wet- en Regelgeving

Uitvoering van de artikelen 2 en 16 van de Landsverordening openbare orde

Publicatienummer: P.B. 2018, no. 11
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Onderwerp(en): Openbare orde
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 08-02-2018
Datum inwerktreding: Niet van toepassing
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad (HOOFDSTUK V Openbare orde )

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 8ste februari 2018, houdende de bekendmaking in het Publicatieblad van het Beleid voor Reclame-uitingen, ter uitvoering van de artikelen 2 en 16 van de Landsverordening openbare orde

Naar boven
Uw mening